Settings

settings

Customize the font:

1. Open Sans
2. PT Serif

Kerning:

1. Standart:
2. medium:
3. high:

Pictures

ON
OFF

Image color

ON
OFF
Default setting

Site color:

ц
ц
ц

Font

а
а
а
а
Turn Off

CO NALEŻY WIEDZIEĆ, ABY WYBRAĆ SIĘ DO TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ STREFY "BRZEŚĆ" BEZ WIZY:

1. Obcokrajowcy bez wiz mogą przyjechać na Białoruś na terytorium turystyczno-rekreacyjnej strefy "Brześć". Bez wizy odwiedzić można następujące obszary:

• Miasto Brześć;

• Rejon brzeski;

• Rejon kamieniecki;

• Rejon prużański;

• Rejon żabinkowski;

• Rejon świsłocki (obwód grodzieński).

2. Przekroczyć granicę Republiki Białorusi z Rzeczpospolitą Polską można na przejściach granicznych:

• drogowe przejścia graniczne "Brześć" ("Terespol"), "Domaczewo" ("Sławatycze"), "Pieszczatka" ("Połowce");

• Punkt uproszczonego przejścia " Piererow" ("Białowieża");

• Kolejowe przejście graniczne "Brześć" ("Terespol");

• Punkt przejścia "Lotnisko Brześć".

3. Podstawą do przyjazdu bez wizy jest dokument określonego wzoru, który wydaje obcokrajowcowi białoruska firma turystyczna.

4. W celu uzyskania tego dokumentu, turysta musi:

• Nie później niż 48 godzin przed planowanym przyjazdem skontaktować się z touroperatorem, który ma prawo sporządzać takie dokumenty;

• Udostępnić organizatorowi wycieczki kopię (skan) strony paszportu ze zdjęciem. Określić datę planowanej wizyty. Zarezerwować co najmniej 2 usługi turystyczne. Podać dane kontaktowe w celu nawiązania kontaktu.

5. Przed wyjazdem należy wykupić ubezpieczenie na pobyt w Republice Białorusi.

6. W przypadku zwolnienia z obowiązku wizowego przy wjeździe do Republiki Białorusi cudzoziemiec w punkcie kontrolnym ma obowiązek okazać:

• Ważny dokument do wyjazdu za granicę (paszport);

• Dokument określonego wzoru, uprawniający do wyjazdu (sporządzony przez firmę turystyczną);

 

• Ubezpieczenie medyczne.